Αποστολές

  • Courier
  • Ταχυδρομείο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courrier είναι αδύνατη. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.