• Ελληνικά
  • English

Διαδικασία απόσταξης αιθέριου ελαίου ρίγανης για το 2018

Η πρώτη απόσταξη ρίγανης για την παραγωγή αιθέριου ελαίου για το 2018 είναι γεγονός.