• Ελληνικά
  • English

Οι αντί-μικροβιακές δυνατότητες του αιθέριου ελαίου ρίγανης εναντία στην συνεχώς αυξανομένη ανθεκτικότητα Των βακτηρίων στα σύγχρονα αντιβιοτικά .

 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης ιατρικής είναι η συνεχώς αυξανομένη δημιουργία  βακτηρίων στελεχών με ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά το οποίο μας έχει οδηγήσει σε έναν αγώνα δρόμου για ανακάλυψη νέων αντιβιοτικών ώστε να αντιμετωπίσουμε τα νέα ανθεκτικά βακτηριακά στελέχη.

Η ελληνική φύση μας έχει χαρίσει απλόχερα μια τεραστία και μοναδική ποικιλία από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά . Ένα από αυτά είναι και η πασίγνωστη στους Έλληνες και όχι μονό ελληνική ρίγανη, η οποία περά από ένα εξαιρετικό αρωματικό βότανο που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας, είναι και ένα φυτό από το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από ότι φαίνετε και στην ιατρική.

Επιστήμονες από τις ΗΠΑ διεξήγαγαν  μια ερεύνα η όποια χρηματοδοτήθηκε από το (Υπουργείο Άμυνας / Πολεμική Αεροπορία Στρατιωτικό Γραφείο Επιστημονικής Έρευνας των ΗΠΑ) κατά την όποια μελέτησαν σε εργαστήρια την αντίμικροβιακή δράση του αιθέριου ελαίου της ρίγανης εναντία σε 11 παθογόνα βακτήρια τα όποια έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά καθώς το αιθέριο έλαιο ρίγανης είχε βακτηριοκτόνο δράση σε μικρές συγκεντρώσεις από 0,08mg/ml έως 0,64mg/ml  σε όλα τα προς μελέτη βακτήρια. Σκοπός αυτής της ερευνάς ήταν η πιθανή δημιουργία κάποιας τοπικής αντιβιοτικής κρέμας για την προστασία πληγών των στρατιωτών από μολύνσεις και χωρίς τον κίνδυνο ανάπτυξης κάποιου βακτηρίου ανθεκτικού σε αντιβιοτικό .

 

 

 

 

Έτσι διεξήγαγαν και κάποια επιπρόσθετα πειράματα ώστε να διαπιστώσουν εάν υπάρχει περίπτωση κάποιο βακτήριο να αναπτύξει ανθεκτικότητα στο αιθέριο έλαιο της ρίγανης κάτι όμως που δεν φάνηκε να συμβαίνει έπειτα από διαδοχικά πειράματα που διεξήχθησαν.

Τέλος οι επιστήμονες θέλοντας να προχωρήσουν ένα βήμα ποιο κοντά στην δημιουργία ενός σκευάσματος με βάση το αιθέριο έλαιο της ρίγανης  πειραματιστήκαν σε ποντίκια ώστε να διαπιστώσουν (in vivo) την δράση και τα αποτελέσματα και εκεί ήταν πολύ ενθαρρυντικά καθώς και επετεύχθητε ο σκοπός και οι πληγές να μείνουν αμόλυντες αλλά σύγχρονος δεν διαπιστώθηκε κάποια παρενέργεια στο δέρμα των πειραματόζωων. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία ουσία που ευθύνεται για αυτές τις ιδιότητες στο αιθέριο έλαιο της ρίγανης είναι η καρβακρόλη η οποία υπάρχει σε μεγάλη συγκέντρωση στην ελληνική ρίγανη σε αντίθεση με άλλες ρίγανες γειτονικών χωρών στις οποίες κυρίαρχη ουσία είναι η θυμόλη η οποία είναι ποιο τοξική για τον άνθρωπο. Αυτή η ερεύνα είναι μονό μια από τις εκατοντάδες που υπάρχουν για την αντιβιοτικές και ευεργετικές ιδιότητες της ελληνικής ρίγανης εναντία όχι μόνο σε βακτήρια αλλά και σε μύκητες που θα αναφερθούμε σε επόμενο άρθρο. Είναι ξεκάθαρο ότι οι δυνατότητες που μας δίνει η ελληνική φύση είναι πολύ μεγάλες και μας  περιμένουν εκεί έξω ώστε να ανακαλυφθούν. Εντούτοις αξιόλογες προσπάθειες γίνονται κυρίως στο εξωτερικό και πολύ λίγες στα ελληνικά ΑΕΙ λόγο ελλείψεως χρηματοδότησης με αποτέλεσμα να είμαστε ακόλουθοι των εξελίξεων ακόμα και σε προϊόντα τα οποία προέρχονται αμιγώς από την ελληνική φύση.

Πηγή : Bactericidal Property of Oregano Oil Against Multidrug-Resistant Clinical Isolates

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6182053/